ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Աշխատանք Գինը (դրամ)
Դիագնոստիկա անվճար
Շղթայի յուղում առանց լվացման անվճար
Աքսեսուարների տեղադրում 500
Անվախցիկի նորոգում 500
Անվադողի փոխում 500
Օդային զսպանակների օդալիցքավորում՝ ըստ Ձեր քաշի 1000
Արգելակի ռոտորի կամ/և կոճղակների փոխում 1000
Արգելակի ռոտորի կամ/և կոճղակների մաքրում 1000
Արգելակի ռոտորի ութնյակի ուղղում 1000
Բռնակների փոխում 1000
Շղթայի փոխում և նորոգում 2000
Ղեկի փոխարինումը՝ ներառյալ կից աշխատանքները 2000
Դիմացի հաբի միջուկի փոխարինում 2000
Գծափողերի կարգավորում 1000-2000
Գծափողի փոխում և կարգավորում 3000
ետևի անիվների ուղղում 3000
Գծափողի փոխում և կարգավորում 1000-3000
Անիվների էլիպսի և ութնյակի ուղղում 1000-6000
Ընդհանուր զննում, լվացում, յուղում, հանգույցների կարգավորում 5000-7000
Հիդրավլիկ արգելակների լիցքավորում 5000-7000
Անհատական պատվերով հեծանիվի հավաքում 5000-10000
Եթե աքսեսուարների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 15 000 դրամը, ապա տեղադրումը կատարվում է անվճար: